Ultima modificare: 19 octombrie 2021

1.1 Accesând „InPrivat.ro” (în continuare "Societatea", “noi”, “nostru”, “InPrivat”, “https://inprivat.ro”, Bongasm Network), sunteţi de acord să intraţi din punct de vedere legal sub incidenţa următorilor termeni.

Înainte de a începe să utilizați Serviciile noastre, trebuie să acceptați acești termeni și condiții („Condițiile”). Vă rugăm să citiți cu atenție aceste Condiții, precum și orice alte politici puse la dispoziție de noi pe Platformă, întrucât acestea guvernează utilizarea Serviciilor noastre (de exemplu Nota de Informare, Notificarea privind cookie-urile). Prin acceptarea acestor Condiții și folosirea Platformei noastre, acceptați să fiți ținuți de respectarea acestor Condiții. În cazul în care nu înțelegeți aceste Condiții sau nu doriți ca acestea să vă fie aplicabile, vă recomandăm să nu vă înregistrați pe Platformă și să nu vă creați un Cont.

Dacă nu sunteţi de acord cu toţi aceşti termeni, vă rugăm să nu accesaţi şi/sau folosiţi „InPrivat.ro”. Putem schimba aceste reguli oricând şi ne vom strădui să vă informăm, deşi ar fi prudent să verificaţi aceşti termeni în mod regulat în timp ce folosiţi „InPrivat.ro - matrimoniale România” pentru că după modificări sunteţi de acord să intraţi sub incidenţa legală a acestor termeni din momentul modificării lor (chiar dacă nu am anunțat în mod expres aceste modificări).

Definiții:

1.1.1 „Cont”: Contul creat de Utilizator pentru a obține acces la baza de date a membrilor și pentru a putea beneficia de Serviciile noastre.

1.1.2 „Conținut”: Conținutul efectiv al Platformei; acest conținut include poze, texte și Profiluri, dar nu se limitează doar la acestea.

Prin "Profil"se intelege completarea 100% a tuturor campurilor obligatorii din "Profilul meu".

1.1.3 „Credit”: Unitatea de valoare virtuală obținută de Utilizator în conformitate cu prevederile Articolului 1.6 din aceste Condiții, care este folosită pentru a folosi anumite functionalitati pe Platformă.

1.1.4 „Drepturi Proprietate Intelectuală: Toate drepturile de proprietate intelectuală, respectiv drepturile de autor și drepturile conexe, brevete, modele de utilitate, drepturi asupra invențiilor, mărci comerciale și mărci de servicii, denumiri comerciale și nume de domenii, fond comercial, drepturi asupra desenelor sau modelelor industriale, drepturi asupra programelor informatice, drepturi privind baze de date, drepturi privind asigurarea confidențialității informațiilor (inclusiv know-how și secrete comerciale) și orice alte drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv toate cererile de înregistrare (și drepturile de a depune o cerere și de a beneficia de aprobarea cererii), reînnoirea sau prelungirea perioadei de valabilitate și revendicarea unui drept de prioritate cu privire la drepturile menționate mai sus și toate drepturile sau formele de protecție similare sau echivalente care există sau vor exista, în prezent sau în viitor, în orice teritoriu din lume.

1.1.5 „Profil”: Setul de caracteristici personale și preferințe furnizate de Utilizator în momentul creării Contului, care sunt vizibile atunci când utilizează Serviciile.

1.1.6 „Servicii”: Serviciile oferite de Societatea care pune la dispoziție Platforma, care este folosită pentru a trimite și primi Mesaje și pentru a publica un alt tip de Conținut pe Platformă.

1.1.7 „Utilizator” sau „dumneavoastră”: Orice persoană care a creat un Cont și folosește Serviciile furnizate de Societate.

1.1.8 Utilizatorul nu are dreptul să creeze un Cont pentru alte părți, să transfere un Cont și/sau să permită altor persoane să utilizeze Contul.

1.1.9 Obținerea accesului neautorizat la Contul unui Utilizator este o faptă pasibilă de pedeapsă. Dacă se suspectează o utilizare necorespunzătoare a Contului, Utilizatorul va informa imediat Societatea. Societatea va semnala imediat orice incident de utilizare necorespunzătoare organelor de urmările penală sau altor autorități relevante.

1.1.10 Recomandăm Utilizatorilor să nu dezvăluie niciun fel de date de contact (cum ar fi numere de telefon, adrese de străzi, nume de familie, URL-uri, adrese de e-mail), informații bancare sau alte date de identificare cu caracter personal în cadrul Profilurilor acestora. Societatea își rezervă dreptul de a refuza, modifica sau șterge Profiluri sau secțiuni ale acestora dacă includ astfel de informații. În cazul în care Utilizatorii decid să dezvăluie orice date de acest tip prin Mesaje sau într-un alt mod, își asumă toate riscurile aferente.

1.1.11 Societatea nu poate fi considerată răspunzătoare, în nicio situație, pentru utilizarea Contului sau utilizarea necorespunzătoare a Contului. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru toate activitățile desfășurate în cadrul Profilului acestora, indiferent de modalitatea de obținere a accesului la Cont. Cu toate acestea, Societatea își rezervă dreptul, la libera sa alegere și fără notificare prealabilă, de a șterge sau edita, limita sau bloca accesul la orice Conținut afișat.

1.1.12 Nu este permisă nicio utilizare a Platformei în scopul desfășurării unor acțiuni ilegale, comiterii de infracțiuni și/sau acte care contravin legilor aplicabile și standardelor și valorilor general aplicabile. Sunt vizate, printre altele, următoarele acțiuni: încălcarea drepturilor PI ale unor părți terțe; furturi; distribuirea ilegală și/sau sancționabilă de informații secrete sau confidențiale; distribuirea ilegală sau sancționabilă de texte și/sau materiale vizuale și audio, inclusiv declarații cu caracter rasist, pornografie (infantilă), promovarea consumului de droguri, prostituție sau (alte) activități ilegale, trafic de date ilegal, exprimări ofensatoare și așa-numitele materiale comerciale nesolicitate sau orice alte mesaje publicitare neautorizate; piraterie informatică; distrugerea, deteriorarea sau aducerea într-o stare neutilizabilă a sistemelor sau serviciilor și programelor informatice automatizate alte altor persoane; distribuirea de viruși sau întreruperea sub o altă formă, în mod deliberat, a comunicării sau stocării de date; furnizarea de acces prin intermediul unor chei, coduri și capacități false. Este interzisă distrugerea sau limitarea capacității funcționale a oricărui calculator sau echipament de telecomunicații sau deteriorarea în orice mod a Serviciilor.

1.1.13 În cazul ștergerii Contului de către dumneavoastră sau noi, veți pierde accesul la Profilul dumneavoastră și la toate informațiile asociate acestuia. Ar putea fi necesară păstrarea anumitor informații referitoare la dumneavoastră din motive care țin de reglementare.

1.1.14 Dumneavoastră, în calitate de Utilizator, declarați și garantați că sunteți titularul sau deținătorul exclusiv al drepturilor PI relevante, ceea ce vă conferă autoritatea de a folosi și/sau publica Conținutul pe Platformă. De asemenea, declarați că aveți dreptul de a acorda o licență în favoarea Societății conform Articolului 1.1.15 din aceste Condiții.

1.1.15 Prin publicarea Conținutului, acordați Societății un drept și o licență internaționala, transferabile, sublicențiabile, scutite de redevențe pentru a folosi drepturile PI cu privire la Conținutul furnizat de dumneavoastră. Licența include dreptul de a duplica, stoca, copia, afișa, reproduce, adapta, edita, publica, modifica, traduce, scana, folosi în scopuri publicitare, comerciale sau necomerciale, sau distribui Conținutul și vă exprimați acordul cu privire la orice ingerințe asupra drepturilor morale conexe privind Conținutul.

1.1.16 Poze de profil - prin poze de profil se înțelege încărcarea în sistemul nostru a unei imagini care vă reprezintă. Totodată, imaginile neclare sau cu o rezoluție foarte slabă vor fi eliminate din sistemul nostru si inlocuite cu imaginea standard. Societatea își rezervă dreptul de a refuza, modifica sau șterge pozele, animațiile sau alte imagini dacă Societatea suspectează că respectivul Conținut încalcă drepturi ale unor părți terțe.

1.1.16.a Vă înștiințăm că pozele de profil cu conținut explicit (organe sexuale la vedere) vor fi interzise începând cu data de 01.02.2022. Gradual, incepand cu aceasta data pozele explicite de la profil vor fi blurate, iar cele neconforme inlocuite cu o poza standard.

1.1.17 Utilizatorii au obligația de a nu publica niciun Conținut care contravine obiectivelor Platformei, normelor sau standardelor de decență, legilor aplicabile sau care încalcă, în orice mod, drepturile unor părți terțe. În special, Utilizatorii nu pot publica sau trimite niciun Conținut care poate fi considerat a fi ofensator (inclusiv conținut pornografic), supărător sau de natură violentă; este calomniator sau abuziv; încurajează orice activitate ilegală; se referă la activități comerciale; sau poate genera rasism politic sau violență. Referirile la alcool, droguri sau alte substante interzise in spatiile publice sunt strict interzise.

1.1.17a Orice reclamație din partea userilor referitoare la conținut, postări sau useri se face prin intermediul sistemului de "Raportare" și este strict interzisă a se face prin intermediul comentariilor, blogurilor sau a cronologiei. Doar administratorii și moderatorii pot posta la secțiunea "Blogs" altceva în afara anunțurilor personale.

1.1.18 Orice text, grafică, conținut editorial, date, formatare, grafice, desene, HTML, interfață, poze, muzică, sunete, imagini, software, materiale video, concepte, fonturi și orice alt conținut („Materialele Protejate”) care sunt văzute sau citite de Utilizatori atunci când folosesc Serviciile sunt deținute de Societate, cu excepția Conținutului generat de Utilizatori pe care avem dreptul să îl folosim. Materialele Protejate beneficiază de protecție sub orice formă, pe orice suport și prin orice tehnologie cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior. Materialele Protejate beneficiază de protecție în temeiul legilor privind drepturile de autor, brevetele și în temeiul altor drepturi de proprietate și legi. Utilizatorii nu pot copia, descărca, folosi, reproiecta, reconfigura sau retransmite niciun conținut de pe Platformă fără a obține în avans acordul scris, expres al Societății.

1.1.19 Mărcile comerciale ale Societății, inclusiv orice logo-uri, sunt deținute de Societate. Orice alte mărci comerciale, logo-uri și/sau denumiri comerciale publicate pe Platformă se află în proprietatea respectivilor titulari. Nu puteți copia sau folosi niciuna/niciunul dintre aceste mărci comerciale, logo-uri sau denumiri comerciale fără a obține în avans acordul scris și expres al titularului în cauză.

1.1.20 Cu alte cuvinte, prevederile de mai sus înseamnă că nu puteți întreprinde niciuna dintre următoarele acțiuni:

● copia, vinde, acorda, cesiona sau comercializa Platforma noastră niciunei părți terțe;

● modifica, reutiliza, destructura sau decompila Platforma noastră sau orice parte a acesteia;

● reconstitui prin inginerie inversă Platforma noastră sau orice parte a acesteia (însemnând analizarea site-ului nostru în scopul de a înțelege funcția sau structura acestuia, cu sau fără intenția de a-l recrea sau modifica); sau

● traduce sau crea opere derivate (adaptări) în baza Platformei noastre sau a unei părți din aceasta.

1.1.21 Acceptați că Societatea este unicul proprietar, titular sau beneficiar al licenței pentru toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din sau au legătură cu Platforma noastră.

1.2 Sunteţi de acord să nu scrieţi niciun material abuziv, obscen, vulgar, calomnios, de ură, ameninţare, orientare-sexuală sau orice alt material care poate viola prevederile legale ale ţării dumneavoastră, ale ţării unde „InPrivat.ro” este găzduit sau ale legislaţiei internaţionale. Totodată, nu este permisă violența verbală, în toate formele ei, de la injurii până la aluzii rasiste, de sex sau de gen.

Mesajele în spațiile publice, bloguri, timeline, comentarii, care conțin referiri la comportamente parafilice/deviaționiste ca și voyeurismul, exhibiționismul, frotteurismul, uro, scato sau sado-maso (și derivatele acestora) sunt strict interzise și ne rezervăm dreptul de a șterge imediat și fără notificare prealabilă conturille userilor care postează cele de mai sus. De asemenea, este interzisa folosirea de titluri ale albumelor de poze care fac referire la incest, comportamente parafilice/deviaționiste ca și voyeurismul, exhibiționismul, frotteurismul, uro, scato sau sado-maso (și derivatele acestora).

Userii sunt încurajați să folosească sistemul de "Raportare", dacă se adeveresc tiparele de mai sus, se poate ajunge până la eliminarea contului celui raportat.

Nerespectarea acestor prevederi poate duce la blocarea imediată şi permanentă însoţită de notificarea Internet Service Provider-ului dumneavoastră dacă vom considera necesar.

Sectiunea "Blog" este pentru postarea anunturilor, respectand regulamentul platformei. Userii au obligatia de a nu posta mai multe bloguri in mod repetat sau SPAM, acestea vor fi sterse fara notificare in prealabil.

1.2.1 Mesajele private în care vor fi folosite injurii, calomnii, etc., vor fi direct raportate către un administrator care va acționa în consecință cu prevederile de la paragraful 1.2. Orice formă de abuz, injurii sau diferențiere de sex sau rasă nu va fi tolerată, indiferent de motivația celui care a postat. Contul respectivului va fi șters imediat, fără vreo notificare în prealabil.

1.2.2 Mesajele tendențioase sau care conțin injurii din mediul public (bloguri, comentarii sau timeline) sunt strict interzise. Contul userului care postează cele enumerate mai sus poate fi limitat sau șters fără vreo notificare în prealabil.

1.2.3 InPrivat.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop. Internetul este un spațiu public și orice fel de conținut publicat de Dvs. pe site ( text, imagini, fișiere audio și video ) pot intra în posesia unor terți (de asemenea membri ai platformei). InPrivat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe ale utilizării acestor materiale de către acești terți. Publicarea oricărui material pe site de către Dvs. este făcută pe răspunderea proprie a Dvs. Publicarea unui conținut care face referire la alte persoane ( publicare informații personale despre alte persoane , poze ale altor persoane etc) poate leza acele persoane. InPrivat.ro își declină orice responsabilitate în acest caz pentru că nu poate verifica autenticitatea informațiilor publicate pe site. Cel care le publică este singurul responsabil pentru toate efectele faptelor sale.

Nerespectarea acestor prevederi poate duce la blocarea imediată şi permanentă a contului.

1.3 Platforma "InPrivat.ro" beneficiază de un algoritm automat care va depista conținutul nepermis, conform criteriilor descrise mai sus. Acest conținut, odată depistat (indiferent că este vorba de timeline, comentarii, bloguri, anunțuri sau mesaje private), va fi automat redirecționat către un administrator sau moderator.

1.3.1 Crearea mai multor conturi ale aceluiași utilizator sau de pe același IP, în mod nejustificat, este interzisă, aceste conturi putând fi șterse fără vreo notificare în prealabil.

1.4 Adresele IP ale tuturor conturilor sunt înregistrate pentru a ajuta la respectarea acestor condiţii. Sunteţi de acord ca „InPrivat” să aibă dreptul de a şterge, modifica, muta sau închide orice cont în orice moment în care consideră necesar. Ca utilizator sunteţi de acord ca orice informaţie introdusă să fie stocată în baza de date.

Aceste informaţii nu vor fi dezvăluite niciunei terţe părţi fără consimţământul dumneavoastră, iar „InPrivat.ro” sau Bongasm Network nu pot fi consideraţi responsabili pentru vreo încercare de hacking care poate duce la compromiterea datelor.

Totodată, vă aducem la cunoștință că orice încălcare a legilor care guvernează teritoriul în care este găzduit "InPrivat.ro", privind expunerea de materiale care înfățișează minori, brutalitate, zoofilie, etc, va fi imediat comunicată organelor abilitate. "InPrivat.ro" nu este sub nicio formă responsabil de postarea acestor materiale, responsabilitatea este exclusivă a celui care le-a postat.

1.5 Platforma "InPrivat.ro" este gratuită, în limita unor funcționalități pe care ne rezervăm dreptul de a le modifica oricând considerăm că este nevoie. Pentru a avea acces nelimitat la toate funcționalitățile platformei va trebui să achiziționați un abonament lunar, așa cum este el descris în pagina "Pachete acces". "InPrivat.ro" poate oricând, fără nicio notificare în prealabil să modifice (micșoreze, mărească, anuleze) aceste pachete. Pachetele disponibile sunt: LIGHT, PRO si V.I.P. Costul fiecarui pachet se regaseste pe pagina "Pachete acces". Preturile sunt exprimate pe luna, 3 luni si 12 luni, conversia din euro in lei se va face de catre banca emitenta a cardului folosit.

Grupurile de utilizatori gratuite sunt impartite astfel: Singur/a, Cuplu - cu restrictiile aferente.

1.5.0 Conform acestor Condiții, dumneavoastră sunteți beneficiarul serviciilor furnizate de Societate.

Detaliile subscripției dumneavoastră se află în submeniul "Setările mele", iar acolo vă puteți gestiona detaliile. Plățile se efectuează cu recurență, o dată la 30 de zile, până când vă întrerupeți planul ales din "Setările mele" -> "Pachet acces, Detalii"-> "Nu reînnoi automat". Atenție! În cazul în care nu vă întrerupeți plata recurentă, aceasta se va efectua automat din contul bancar (dacă acesta are suficiente fonduri).

Plățile sunt gestionate de platforma financiară Stripe, orice problemă care rezultă în cadrul plăților dumneavoastră se dispută cu platforma Stripe, urmând că aceasta să notifice "InPrivat.ro".

Pentru motive întemeiate (plata multiplă, suma aleasă greșit sau plata cu un card greșit), suma plătită poate fi returnată plătitorului, procesul durează de la 5 (cinci) la 10 (zece) zile lucrătoare. Trebuie să notificați InPrivat.ro în termen de maxim 3 zile motivul solicitării returnării plății.

"InPrivat.ro" nu este responsabil de gestionarea defectuoasă a plăților prin intermediul platformei Stripe, acesta fiind un procesator terț care nu face parte integrantă din această Platformă.

1.5.1.1 Înțelegeți și acceptați că orice riscuri legate de utilizarea Platformei și a Serviciilor aferente vor fi suportate de dumneavoastră. Societatea nu își asumă nicio răspundere pentru niciun Conținut.

1.5.1.2 Societatea depune toate eforturile pentru a asigura operarea neîntreruptă a Platformei, însă nu poate garanta că aceasta va funcționa în mod corespunzător în orice moment. Prin urmare, Platforma este furnizată în forma în care aceasta se prezintă („as is”), fără niciun fel de garanții, nici exprese, nici implicite. Societatea nu poate fi considerată responsabilă în niciun fel pentru lucrările de intervenire, problemele, intervențiile, modificările sau limitarea funcționalității sau pentru alte aspecte care afectează disponibilitatea Platformei și a Serviciilor aferente.

1.5.1.3 Societatea nu poate fi considerată responsabilă pentru niciun Conținut care este trimis, publicat sau încărcat de Utilizatori. Conținutul generat de Utilizatori reflectă opinia autorului respectiv.

1.5.1.4 Societatea nu este responsabilă pentru corectitudinea și caracterul complet al informațiilor generate de Utilizatori. De asemenea, Societatea nu este responsabilă pentru conținutul disponibil pe alte site-uri care pot fi accesate prin intermediul unui link inclus pe Platformă – aceste site-uri nu sunt controlate de Societate și persoana responsabilă este furnizorul site-urilor respective.

1.5.1.5 Societatea nu dispune de mijloace pentru a verifica în mod constant Conținutul generat de Utilizatori (și, bineînțeles, nu supraveghează sau monitorizează comunicarea prin Mesaje). În cazul în care există suspiciuni de încălcare a legii, Utilizatorul are obligația de a notifica imediat Societatea. Societatea va depune toate eforturile pentru a împiedica orice încălcare a legii și va elimina orice Conținut ilegal, dacă o obligație în acest sens este prevăzută de lege.

1.5.1.6 În măsura permisă de lege, Societatea exclude orice răspundere pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din utilizarea Serviciilor (indiferent de natura acțiunii).

1.5.1.7 Acceptați să despăgubiți, să apărați și să exonerați de răspundere Societatea, administratorii, directorii, angajații, agenții, titularii licențelor, împuterniciții, antreprenorii independenți, furnizorii, succesorii și cesionarii, filialele și afiliații acesteia pentru și împotriva oricărei pretenții, pierderi, cheltuieli sau acțiuni în răspundere, inclusiv pentru onorariile avocaților și costurile suportate, în legătură cu (i) utilizarea de către dumneavoastră sau imposibilitatea de a utiliza Serviciile; (ii) încălcarea sau nerespectarea de către dumneavoastră a acestor Condiții; (iii) încălcarea de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale unui Utilizator sau ale unei părți terțe; (iv) orice Conținut trimis sau publicat de dumneavoastră, inclusiv, dar fără limitare la, măsura în care Conținutul în cauză încalcă drepturile PI ale părților terțe sau este ilegal sau ilicit din orice motiv. Societatea își rezervă dreptul, pe costul acesteia, de a-și asuma prerogative exclusive de apărare și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni, sub rezerva despăgubirii acesteia de către dumneavoastră. Nu veți încheia niciun acord de tranzacție, în niciun caz, cu privire la nicio pretenție sau problemă, fără acordul scris al Societății.

1.5.2 Datorită regulamentului GDPR, userii care își vor anula conturile vor pierde accesul la platforma "InPrivat". Toate datele personale introduse de useri în acest caz vor fi șterse definitiv de pe serverul nostru, inclusiv pozele personale din profil sau albume private. Conturile plătite care au achiziționat pachetele platite își vor pierde de asemenea subscriptia și accesul la platforma "InPrivat". În acest caz, userii care au achiziționat un plan plătit nu vor mai fi tarifati, conform paragrafului 1.5.0.

1.6 Puteți achiziționa și credite, care vă vor fi necesare pentru a trimite cadouri altor useri și pentru a posta anunțuri și crea grupuri, dacă nu sunt gratuite prin achiziționarea unui pachet. Creditele gratuite, primite la achiziționarea pachetelor platite nu rămân active dacă utilizatorul nu își prelungește subscriptia. Ele sunt active doar împreună cu pachetele platite. În cazul în care pachetul este dezactivat, creditele se pierd definitiv, chiar dacă utilizatorul își reînnoiește sau își achiziționează un pachet nou.

1.7 Fișierele media din mesajele private sunt șterse automat atunci când ele ating maturitatea de 48 de ore.

1.8 Postarea link-urilor care conțin adrese de email, rețele de socializare sau alte situri sunt strict interzise in mediul public. Nerespectarea acestei reguli poate duce până la dezactivarea contului.

1.9 Încărcarea pozelor de profil sau în albumele de poze care conțin înscrisuri (watermark) ale altor situri sunt strict interzise. Userul care încarcă pozele de profil sau din albumele private este direct răspunzător, "InPrivat.ro" nefiind pasibil de a fi tras la răspundere sau să intre sub incidența legii copyright.

1.9.1 Pozele de profil care conțin imagini ale altor persoane în afară de user sunt strict interzise. De exemplu, dacă aveți cont "Singur", nu pot apărea și alte persoane în poză, dacă aveți cont "Cuplu", nu pot apărea mai mult de două persoane in poză. Ne rezervăm dreptul să ștergem sau să limităm funcționalitățile oricărui cont care încalcă această prevedere, chiar și fără notificarea în prealabil a userului.

2.0 Pozele +18 din albume sunt vizibile doar userilor care au achiziționat un pachet plătit. Se înțelege prin "poză +18" acele imagini cu afișare sexuală explicită (organe genitale, sex, masturbare, ejaculare sau squirt). Pozele erotice (în speță fund gol, sâni goi sau nuditate completă), fără a afișa explicit organele sexuale, nu sunt considerate +18 și sunt vizibile tuturor membrilor sitului.

2.1 Mesageria privată poate fi folosită de toți membri sitului, ea fiind nelimitată pentru userii care au achiziționat pachete platite. Injuriile, link-urile malițioase sunt cenzurate în mesajele private. Ne rezervăm dreptul să ștergem sau să limităm funcționalitățile oricărui cont care încalcă această prevedere, chiar și fără notificarea în prealabil a userului.

2.1.1 Datorită regulamentului GDPR în vigoare la nivel european, numerele de telefon, whatsapp, viber, adresele de skype, telegram, kik sau email nu sunt permise și nu vor fi afișate în spații publice (ex: bloguri, timeline, comentarii). La fel, ne rezervăm dreptul de a șterge sau limita funcționalitățile oricărui cont care încalcă această prevedere, chiar și fără notificarea în prealabil a userului.

2.2 Pentru a folosi serviciile oferite de InPrivat.ro, declarați pe proprie răspundere că:

2.2.1 Aveți peste 18 ani (sau 21 în unele țări sau regiuni);

2.2.2 Legile statului, țării sau regiunii Dvs. (inclusiv prescripțiile religioase) nu sunt împotriva materialelor pentru adulți; Nu sunteți ofensat în nici un fel de materialele audio și/sau video pentru adulți;

2.2.3 Nu veți utiliza materialele de pe acest site decât pentru Dvs.

2.2.4 Nu veți arăta aceste materiale minorilor sau altor persoane care s-ar putea simți lezate sau ofensate de materialele pentru adulți.

2.2.5 Nu veți posta conținut pornografic sau care face referire la minori.

2.2.6 Nu veți posta imagini continand minori sau scene sexuale în care sunt implicați minorii.

2.2.7 Nu veți posta imagini continand scene sexuale care fac referire la zoofilie sau necrofilie.

2.2.8 Nu veți posta imagini care nu vă aparțin sau care sunt luate de pe alte site-uri (dacă optați pentru încărcarea unor imagini care contravin legii drepturilor de autor, sunteți direct responsabil, InPrivat neputând fi tras la răspundere pentru acest aspect).

2.2.9 Nu veți folosi acest site pentru a promova servicii sau evenimente organizate de Dvs. sau altă firmă, pentru a recruta forță de muncă sau pentru a face altfel de propuneri celorlalți membri altfel decât cele specifice site-ului (i.e. întâlniri online)

2.2.10 Nu veți posta în profil adrese de e-mail, skype, kik, telegram, etc. sau numere de telefon, whatsapp.

2.2.11 Ne declinăm orice responsabilitate dacă vizita Dvs. pe acest site este contrară prevederilor legale referitoare la materialele pentru adulți.

2.3.0 Verificarea conturilor de utilizatori
2.3.1
Conturile se pot verifica (prin verificare se înțelege că titularul contului își confirmă identitatea, arătând celorlalți useri că este o persoană reală). Vezi link in subsolul paginii - "Verificare profil"

3.0 Utilizatorul înțelege că utilizarea anumitor programe informatice poate afecta funcționarea Platformei sau împiedica utilizarea deplină a acesteia de către Utilizator.

3.1 Toate legăturile și orice posibile dispute care decurg din aceste Condiții vor fi guvernate exclusiv de legea romană și vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Romania. Această prevedere nu va afecta drepturile consumatorilor care rezultă din prevederile legale cu caracter obligatoriu general aplicabile.

3.2 În cazul în care nu exercităm un drept care ne este conferit prin aceste Condiții, această situație nu înseamnă că nu putem sau că nu vom decide să exercităm dreptul respectiv la o dată ulterioară.

3.3 Drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră conform acestor Condiții nu pot fi transferate, cesionate, sublicențiate, subcontractate și tranzacționate în niciun alt mod fără a obține în prealabil acordul scris al Societății.

3.4 Aceste Condiții pot suferi modificări la anumite intervale de timp, de exemplu pentru a reflecta orice modificări: (i) aduse politicilor noastre sau legilor și cerințelor de reglementare relevante; (ii) privind funcționalitatea Platformei noastre; sau (iii) care ne sunt impuse de o parte terță. În cazul în care nu înțelegeți sau nu sunteți de acord cu Condițiile revizuite, vă recomandăm să renunțați la utilizarea Platformei noastre și să vă ștergeți Contul. Cea mai actuală versiune a acestor Condiții va fi disponibilă întotdeauna pe Platformă.

3.5 Dacă orice prevedere a acestor Condiții devine nevalabilă sau inaplicabilă, se va aplica în locul acesteia o nouă prevedere având un sens cât mai apropiat de cel al prevederii inițiale. Nevalabilitatea sau inaplicabilitatea unei prevederi nu afectează valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale acestor Condiții.

3.6 Ștergerea contului - aceasta poate fi făcută prin anularea contului de utilizator (însemnând dezactivarea temporară a contului), sau prin solicitarea de ștergere a contului - Profilul meu - Setarile mele - Delete account (însemnând ștergerea definitivă a contului cu toate datele personale ale contului).

RECOMANDARI

Pentru a vă proteja informaţiile personale, Kaspersky vă recomandă:

• Verificaţi întotdeauna setările pentru aplicaţiile pe care le utilizaţi, pentru a minimiza probabilitatea ca datele dvs. să fie partajate sau stocate de terţi - şi nu numai - fără ştirea dvs.

• Folosiţi autentificarea cu doi factori. Nu uitaţi că utilizarea unei aplicaţii care generează coduri unice este mai sigură decât primirea celui de-al doilea factor prin SMS. Dacă aveţi nevoie de securitate suplimentară, investiţi într-o cheie hardware 2FA

• Utilizaţi o soluţie de securitate fiabilă, cum ar fi Kaspersky Password Manager, pentru a genera şi securiza parole unice pentru fiecare cont şi pentru a rezista tentaţiei de a reutiliza aceleaşi parole

• Aflaţi dacă oricare dintre parolele pe care le utilizaţi pentru a accesa conturile dvs. online a fost compromisă, utilizând un instrument precum Kaspersky Security Cloud. Funcţia sa de verificare a contului permite utilizatorilor să îşi verifice conturile pentru eventuale scurgeri de date. Dacă este detectată o scurgere, Kaspersky Security Cloud oferă informaţii despre categoriile de date care pot fi accesibile publicului, astfel încât persoana afectată să poată lua măsurile adecvate

• Ţineţi cont întotdeauna de modul în care conţinutul pe care îl comunicaţi online ar putea fi interpretat şi utilizat de alţii.

Echipa InPrivat - powered by Bongasm Network / Goale.eu / Bongasm.com / Mydate.ro / AdultRomania.ro